Uskonto, 2019

Uskonto, 2019

  • Vastauksia 92 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2018 - 20.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5269 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö92 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 52 s)
Toimintakulttuuri91 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta90 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 44 s)
Osaaminen86 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
29
318
428
520
60
70
82
98
100
110
120