Käsityö, 2019

Käsityö, 2019

  • Vastauksia 116 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2018 - 20.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4985 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö116 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri115 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 11 s)
Pedagoginen toiminta115 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 47 s)
Osaaminen114 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
29
316
438
532
60
70
84
96
106
110
120