Yhteiskuntaoppi, 2019

Yhteiskuntaoppi, 2019

  • Vastauksia 105 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (18.9.2018 - 18.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5307 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö105 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 52 s)
Toimintakulttuuri103 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta101 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 32 s)
Osaaminen96 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 17 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
425
521
60
70
85
95
100
110
120