Kemia, 2019

Kemia, 2019

  • Vastauksia 174 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.5.2018 - 19.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6105 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö174 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri174 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta171 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 5 s)
Osaaminen170 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
227
344
470
523
60
70
80
90
100
110
120