Kuvataide, 2019

Kuvataide, 2019

  • Vastauksia 69 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5204 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö69 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 14 s)
Pedagoginen toiminta68 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 57 s)
Osaaminen65 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
212
316
417
515
60
70
83
96
100
110
120