Ruotsi, 2018

Ruotsi, 2018

  • Vastauksia 504 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö499 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri497 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta491 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 16 s)
Osaaminen491 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
125
286
3174
449
527
60
70
828
965
1036
1114
120