Ruotsi, 1.1.2019-16.4.2019

Ruotsi, 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 118 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö118 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri118 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta117 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 52 s)
Osaaminen115 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
231
342
438