Ruotsi, 1.1.2019-18.6.2019

Ruotsi, 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 203 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö203 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri203 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta201 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen196 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
231
342
484
538
61