Maantieto / maantiede, 2019

Maantieto / maantiede, 2019

  • Vastauksia 209 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2018 - 12.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7627 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö208 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri207 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta205 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen200 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
214
326
433
519
60
70
82
915
1019
1169
126