Englanti, 2019

Englanti, 2019

  • Vastauksia 547 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (7.12.2018 - 7.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 7582 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö546 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri537 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta532 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 30 s)
Osaaminen519 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
114
236
363
4106
577
62
70
810
927
1046
11151
1215