Kemia, 1.1.2019-16.4.2019

Kemia, 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 115 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö115 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri115 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta113 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 16 s)
Osaaminen113 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
227
344
434