Allmän utbildning, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.992.99
Rutiner2.482.48
Inställning2.362.36
Undervisningsbruk1.631.63
Kunnande2.082.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2020
Nivåer
2-3
7676
Nivåer
3-4
44