Allmän utbildning, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.952.94
Rutiner2.492.49
Inställning2.352.35
Undervisningsbruk1.631.62
Kunnande2.072.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2121
Nivåer
2-3
7575
Nivåer
3-4
44