En yrkesskola, 1.1.2018-21.10.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-21.10.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.690.002.682.742.292.142.402.320.00
Rutiner2.010.002.012.182.071.901.992.040.00
Inställning2.200.002.192.352.542.382.572.530.00
Undervisningsbruk1.760.001.761.821.901.722.222.070.00
Kunnande1.940.001.941.962.352.042.452.350.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-21.10.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
5521100
Nivåer
1-2
35352838462731
Nivåer
2-3
55546652516160
Nivåer
3-4
555102129