Allmän utbildning, 2019 (Svenska)

Allmän utbildning, 2019 (Svenska)

  • Svar 649 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (6.12.2018 - 6.12.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7579 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö649 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 18 sekunder)
Verksamhetskultur 642 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 18 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 625 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 47 sekunder)
Kompetens 602 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)323 svar
Grundskola (årkurser 1-9)66 svar
Grundskola (årkurser 7-9)216 svar
Gymnasium44 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
125
279
3127
4151
5124
60
70
821
932
1034
1155
121