Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 7647 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (13.12.2018 - 13.12.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7682 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö7641 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 7570 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 7455 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 31 sekunder)
Kompetens 7251 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)3983 svar
Grundskola (årkurser 1-9)1335 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1999 svar
Gymnasium316 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska55 svar
Finska6844 svar
Svenska678 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41476
5889
64
70
883
9347
10649
112253
12368