Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 3945 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (24.7.2018 - 24.7.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6444 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3943 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 3911 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3854 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 3738 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2137 svar
Grundskola (årkurser 1-9)723 svar
Grundskola (årkurser 7-9)924 svar
Gymnasium150 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska16 svar
Finska3395 svar
Svenska506 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41475
5888
64
70
80
90
100
110
120