Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 3992 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6158 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö3990 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 3957 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 3901 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 3783 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2151 svar
Grundskola (årkurser 1-9)730 svar
Grundskola (årkurser 7-9)950 svar
Gymnasium150 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska16 svar
Finska3441 svar
Svenska506 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41475
5888
64
70
847
90
100
110
120