Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 4656 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 5034 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö4654 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 4616 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 4542 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 34 sekunder)
Kompetens 4418 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2430 svar
Grundskola (årkurser 1-9)796 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1153 svar
Gymnasium266 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska28 svar
Finska4020 svar
Svenska567 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41475
5889
64
70
882
9346
10282
110
120