Allmän utbildning, 1.1.2019-19.8.2019 (Svenska)

Allmän utbildning, 1.1.2019-19.8.2019 (Svenska)

  • Svar 506 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 19.8.2018 - 19.8.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6162 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö506 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 19 sekunder)
Verksamhetskultur 502 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 18 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 487 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 48 sekunder)
Kompetens 469 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)286 svar
Grundskola (årkurser 1-9)62 svar
Grundskola (årkurser 7-9)135 svar
Gymnasium23 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
125
279
3127
4151
5124
60
70
80