En yrkesskola, 2018 (Finska)

En yrkesskola, 2018 (Finska)

  • Svar 156 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö113 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 109 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 95 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 57 sekunder)
Kompetens 138 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Yrkesskola156 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
283
368
43
50
60
70
80
91
100
110
120