Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 4233 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (19.9.2018 - 19.9.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 5301 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö4231 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 4196 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 4135 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 4012 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)2245 svar
Grundskola (årkurser 1-9)764 svar
Grundskola (årkurser 7-9)1046 svar
Gymnasium167 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Undervisningsspråkrapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Engelska18 svar
Finska3628 svar
Svenska556 svar

Fel i undervisningsspråklistan? Meddela felaktigt nyckelord (undervisningsspråk)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1294
2512
3772
41475
5888
64
70
882
9206
100
110
120