Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.972.95
Rutiner2.542.50
Inställning2.412.35
Undervisningsbruk1.681.63
Kunnande2.162.07

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1620
Nivåer
2-3
8075
Nivåer
3-4
44