Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.952.94
Rutiner2.542.49
Inställning2.402.35
Undervisningsbruk1.681.62
Kunnande2.152.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1721
Nivåer
2-3
7975
Nivåer
3-4
44