Klasslärare (årkurser 5-6), 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.932.94
Rutiner2.492.49
Inställning2.402.35
Undervisningsbruk1.421.62
Kunnande2.152.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2221
Nivåer
2-3
7574
Nivåer
3-4
34