Klasslärare (årkurser 5-6), 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.952.99
Rutiner2.502.48
Inställning2.412.36
Undervisningsbruk1.391.63
Kunnande2.162.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2120
Nivåer
2-3
7576
Nivåer
3-4
34