Klasslärare (årkurser 5-6), 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.232.34
Rutiner2.172.28
Inställning2.302.32
Undervisningsbruk1.841.99
Kunnande2.142.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3930
Nivåer
2-3
5763
Nivåer
3-4
46