Klasslärare (årkurser 5-6), 1.1.2014-23.8.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.662.70
Rutiner2.382.39
Inställning2.372.33
Undervisningsbruk1.421.62
Kunnande2.042.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Klasslärare (årkurser 5-6)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3229
Nivåer
2-3
6567
Nivåer
3-4
34