Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-18.6.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Teknologiska färdigheter2.983.112.983.042.152.332.362.231.95
Rutiner2.462.472.472.452.122.172.172.192.18
Inställning2.312.382.342.392.622.542.592.582.72
Undervisningsbruk1.791.821.811.681.811.772.132.082.31
Kunnande1.801.871.791.752.132.092.212.111.50

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-18.6.2019År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Nivåer
0-1
000002000
Nivåer
1-2
281629223529242729
Nivåer
2-3
708169766368717069
Nivåer
3-4
132321532