Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
70 %
71 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
84 %
83 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
87 %
86 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
68 %
69 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1112
Taso
2-3
3938
Taso
3-4
4949