Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
121.482.1
276.916.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)