Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
148.675.2
249.823.1

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)