Klasslärare (årkurser 3-4), 1.1.2019-14.8.2019

Klasslärare (årkurser 3-4), 1.1.2019-14.8.2019

  • Svar 522 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 14.8.2018 - 14.8.2019
    • » Allmän utbildning 6074 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö522 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 518 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 50 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 506 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 4 sekunder)
Kompetens 491 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 7 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
146
260
3113
4191
5110
61
70
81