Rektorer och föreståndare, 1.1.2018-13.1.2019

Rektorer och föreståndare, 1.1.2018-13.1.2019

  • Svar 87 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 13.1.2019
    • » Allmän utbildning 9185 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö84 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 49 sekunder)
Verksamhetskultur 82 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 75 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 43 sekunder)
Kompetens 74 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
7
213
320
46
53
61
70
88
913
109
116
120
1
2019
1