Speciallärare, 2019

Speciallärare, 2019

  • Svar 600 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö600 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 597 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 590 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 21 sekunder)
Kompetens 564 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
155
269
3102
4241
5126
61
70
86
90
100
110
120