Ämneslärare, 1.1.2019-20.8.2019

Ämneslärare, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 1407 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6014 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1407 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 1391 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1377 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 1345 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2210
3305
4469
5315
62
70
830