Ämneslärare, 1.1.2019-20.8.2019

Ämneslärare, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 1408 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6017 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1408 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 1392 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1378 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 1346 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2210
3305
4469
5315
62
70
831