Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

  • Svar 695 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (22.10.2018 - 22.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5022 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö695 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 691 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 684 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 16 sekunder)
Kompetens 653 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
155
269
3102
4241
5126
61
70
814
950
1037
110
120