Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2019

  • Svar 594 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (17.7.2018 - 17.7.2019):
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö594 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 591 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 584 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 558 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
155
269
3102
4241
5126
61
70
80
90
100
110
120