Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2019-20.8.2019

Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 60 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6017 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö60 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 60 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 60 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 18 sekunder)
Kompetens 57 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 10 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
213
315
418
59
60
70
81