Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Svar 1377 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (17.7.2018 - 17.7.2019):
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1377 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 1362 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1347 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 21 sekunder)
Kompetens 1316 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2210
3305
4469
5315
62
70
80
90
100
110
120