Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

  • Svar 851 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (14.11.2018 - 14.11.2019):
    • » Allmän utbildning 6275 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö851 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 840 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 827 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 37 sekunder)
Kompetens 799 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
150
260
3114
4225
5131
60
70
84
935
1093
11139
120