Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

  • Svar 579 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (22.7.2018 - 22.7.2019):
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö579 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 572 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 566 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 52 sekunder)
Kompetens 545 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 8 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
150
260
3114
4224
5131
60
70
80
90
100
110
120