Klasslärare (årkurser 5-6), 1.1.2018-13.1.2019

Klasslärare (årkurser 5-6), 1.1.2018-13.1.2019

  • Svar 1460 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 13.1.2019
    • » Allmän utbildning 9185 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1443 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 12 sekunder)
Verksamhetskultur 1426 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1400 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 0 sekunder)
Kompetens 1395 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 9 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
70
2269
3527
4141
562
60
70
888
9172
1091
1133
122
1
2019
5