Klasslärare (årkurser 3-4), 1.1.2018-18.6.2019

Klasslärare (årkurser 3-4), 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 1544 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 11853 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1536 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 1524 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 44 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1493 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 52 sekunder)
Kompetens 1463 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
57
2201
3349
4107
534
60
70
855
9138
1055
1127
122
1
2019
46
259
3113
4191
5109
61