Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Svar 955 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (6.12.2018 - 6.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö955 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 947 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 925 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 53 sekunder)
Kompetens 895 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
146
260
3113
4191
5110
61
70
85
943
1083
11279
1224