Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2018-13.1.2019

Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2018-13.1.2019

  • Svar 1191 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 13.1.2019
    • » Allmän utbildning 9185 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1171 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 1160 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1136 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 49 sekunder)
Kompetens 1129 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
57
2207
3447
4113
544
61
70
879
9133
1078
1123
123
1
2019
6