Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 2019

  • Svar 734 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (17.9.2018 - 17.9.2019):
    • » Allmän utbildning 5341 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö732 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 729 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 48 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 718 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 54 sekunder)
Kompetens 699 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
154
281
3111
4282
5179
60
70
810
917
100
110
120