Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2018-16.5.2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2018-16.5.2019

  • Svar 1602 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 16.5.2019
    • » Allmän utbildning 11666 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1582 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 1564 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1536 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 48 sekunder)
Kompetens 1512 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
57
2198
3371
4101
533
60
70
876
9133
1069
1120
123
1
2019
50
260
3114
4224
593