Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Svar 2803 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (16.12.2018 - 16.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7692 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2801 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 2775 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2739 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 26 sekunder)
Kompetens 2680 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2210
3305
4469
5315
62
70
848
9159
10248
11819
12152