Klasslärare (årkurser 5-6), 2019

Klasslärare (årkurser 5-6), 2019

  • Svar 796 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö794 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 791 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 778 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 49 sekunder)
Kompetens 759 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
154
280
3111
4282
5179
60
70
810
940
1040
110
120