Aineenopettaja, 1.1.2019-21.10.2019

Aineenopettaja, 1.1.2019-21.10.2019

  • Svar 1699 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 21.10.2018 - 21.10.2019
    • » Allmän utbildning 4987 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1699 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 1682 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1663 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 1630 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2210
3305
4469
5315
62
70
847
9159
10116