Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 2019

  • Svar 553 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.9.2018 - 23.9.2019):
    • » Allmän utbildning 5216 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö553 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 549 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 47 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 536 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 58 sekunder)
Kompetens 521 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
146
259
3113
4190
5110
61
70
85
929
100
110
120