Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

Luokanopettaja (5-6 lk), 2019

  • Svar 1041 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.12.2018 - 7.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1041 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1028 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1015 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 984 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
150
260
3114
4226
5130
60
70
84
936
1093
11288
1240