Elevhandledare/studiehandledare, 2019

Elevhandledare/studiehandledare, 2019

  • Svar 85 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö85 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 84 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 83 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 9 sekunder)
Kompetens 80 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
213
315
418
59
60
70
82
912
1012
110
120