Årsrapport 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.88
Rutiner2.47
Inställning2.35
Undervisningsbruk1.61
Kunnande2.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Alla som svarat
Nivåer
0-1
0
Nivåer
1-2
24
Nivåer
2-3
72
Nivåer
3-4
4