Svarens fördelning
År 2014 År 2013 År 2012
189.288.30
22.63.00
35.26.10
41.71.90
50.70.70

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja, @-kort (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Ja, A-kort (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Ja, AB-kort (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Ja, Examen i informationsarbete (TIETY) (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)