Svarens fördelning
År 2014 År 2013 År 2012
164.368.00
235.132.00

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)